Historia i ludzie

Rys historyczny Spółdzielni Mieszkaniowej „Gronie” w Żywcu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gronie” powstała w 1961 roku z inicjatywy społecznej, co było wynikiem rosnących potrzeb mieszkalnych miasta Żywca. Pierwsze zebranie założycielskie odbyło się 4 marca 1961r. przy udziale 19 członków założycieli, na którym przyjęto nazwę nowo powstałej Spółdzielni, o brzmieniu: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gronie” Żywiec.

W dniu 27 lipca 1961 roku na Walnym Zebraniu przyjęto statut Spółdzielni, wybrano Radę Nadzorczą oraz Zarząd. Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Mieczysław Weber, skład pierwszego Zarządu Spółdzielni to:

Zbigniew Matlakiewicz – Prezes
Józef Karkosza – z-ca Prezesa
Jan Furtak – sekretarz
Po uzyskaniu ze Związku Spółdzielczości Mieszkaniowych i Budowlanych o/w Krakowie ul. Sobieskiego 7, w dniu 8 września 1961r. oświadczenia o celowości, Spółdzielnia została zgłoszona do rejestracji 25 października 1961r. Sąd Powiatowy w Wadowicach zarejestrował Spółdzielnię jako nowo założoną 21 listopada 1961r. pod nr I RS VIII. 40.

Pierwsza siedziba Spółdzielni mieściła się do 1966r przy ul. Kościuszki 55. Następnie w miarę budowania budynków siedzibę Spółdzielni przeniesiona do własnego budynku na os. XX-lecia PRL bud. 11/1 (obecnie os. Parkowe), a w dalszej kolejności na os. Młodych paw. 10 (od 1972r. – 1991r). Obecnie Spółdzielnia od listopada 1991r. posiada pawilony administracyjne, warsztatowe i magazynowe na os. 700-lecia 50 przy ul. Habsburgów w Żywcu.

W ponad 60-letnią historię Spółdzielni wpisali się kolejno następujący Prezesi:

Zbigniew Matlakiewicz
Tadeusz Marek
Mieczysław Bysko
Tadeusz Piętka
Stanisław Pietraszko
Adam Cieślik
Krzysztof Hernas – obecnie urzędujący Prezes od 16.04.2002r.
Rozwój Spółdzielni to również działalność Rady Nadzorczej której kolejno przewodniczyli:

Mieczysław Weber
Stanisław Kresek
Eugeniusz Trzaska
Maria Wełniak
Kazimierz Janota
Antoni Szlagor
Małgorzata Bieszczad
Antoni Szlagor- od 24.06.2019r.
Spółdzielnia rozwijała się, powstawały nowe osiedla, przybywało członków, największy rozkwit Spółdzielni nastąpił w latach 70-tych i 80-tych. Lata dziewięćdziesiąte to dla spółdzielczości mieszkaniowej okres, rzec można, terapii szokowej. Państwo sukcesywnie wycofywało się z dotowania spółdzielni (centralne ogrzewanie i usuwanie wad technologicznych), zaczynają obowiązywać reguły rynkowe, kończą się tanie i dostępne kredyty (ostatni kredyt uzyskano w 1992 roku). Mieszkanie staje się towarem.

Brak dotacji państwowych sprawia, że bieżącą działalność eksploatacyjną i remontową, modernizację i usuwanie wad technologicznych, trzeba finansować wyłącznie z własnych środków. Opłaty za mieszkania rosną większość rodzin ubożeje, płaci koszty reform i urynkowienia gospodarki. Dzięki oszczędnej gospodarce Spółdzielni udało się utrzymać zasoby w zadawalającym stanie technicznym, nastąpił wzrost zainteresowania członków sprawami spółdzielni i pracą w jej organach samorządowych, czyli tam gdzie, decyduje się o sprawach członków.

W ponad 60-letniej działalności, Spółdzielnia na bieżąco dostosowywała się do zasad funkcjonowania i jej unormowań t.j. statutu spółdzielni i wewnętrznych regulaminów. Ponadto z roku na rok zwiększa się zakres rzeczowy remontów i robót termomodernizacyjnych. Obecnie substancja mieszkaniowa Spółdzielni Mieszkaniowej „Gronie” to 45 budynków mieszkalnych w Żywcu i 1 budynek w Węgierskiej Górce z 2568 mieszkaniami o łącznej powierzchni użytkowej 124.329 m2. Na ok. 20 hektarach zabudowy osiedli zamieszkuje ponad 7.000 mieszkańców. Ostatni budynek został przekazany spółdzielcom w 2018r. Spółdzielni posiada również w eksploatacji lokale użytkowe o pow. 2 300m2.

W latach od 2004 do 2010 roku przeprowadzona została termomodernizacja całych zasobów mieszkaniowych wchodzących w skład Spółdzielni Mieszkaniowej „Gronie”.

opr.: W. Białas

Przewiń na górę
Skip to content