Apel do Mieszkańców Spółdzielni

K O M U N I K A T

W związku z obowiązywaniem strefy czerwonej na terenie powiatu żywieckiego, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Gronie” zaleca kontaktowanie się ze Spółdzielnią drogą mailową lub telefoniczną. Adres mailowy: sekretariat@smgronie.pl lub tel: 33 861 31 24.

Powyższe jest niezbędne w celu ograniczenia ryzyka związanego z ewentualnym zakażeniem. Liczymy na Państwa współpracę i zrozumienie tej sytuacji.

Do Spółdzielni prosimy zgłaszać się wyłącznie w niezbędnych sytuacjach. Jednocześnie apelujemy o stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

                                                             Zarząd SM „Gronie”

Apel do Mieszkańców Spółdzielni
Przewiń na górę
Skip to content