Szukaj w serwisie:

Zasoby

Zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej

Charakteryzując zasoby SM „GRONIE” należy zaznaczyć, ze posiada ona ogółem 2 568 mieszkań o łącznej powierzchni 124 329 m², co stanowi 46 budynków mieszkalnych z czego 45 budynków zlokalizowanych jest w Żywcu a jeden w Węgierskiej Górce, w tym: 38 budynków pięciokondygnacyjnych, 1 budynek czterokondygnacyjny, 3 wieżowce – bloki 23, 25, 27 na osiedlu 700-lecia,  oraz 3 budynki dwukondygnacyjne – bloki 30, 31, 32 na osiedlu 700-lecia. SM „GRONIE” posiada 3 pawilony użytkowe, z czego 2 pawilony wynajmowane są na działalność handlowo – usługową, a jeden na potrzeby własne, czyli bazę Spółdzielni. Łączna powierzchnia lokali użytkowych wynajmowanych na działalność handlowo – usługową, czyli Pawilon „Malinka” znajdujący się na Osiedlu Młodych oraz Pawilon znajdujący się na Osiedlu 700-lecia wynosi 1 990,84 m², powierzchnia przeznaczona na świetlicę i bibliotekę, znajdujące się na Osiedlu 700-lecia wynosi 308,50 m², natomiast powierzchnia przeznaczona na własne potrzeby administracyjne oraz warsztaty wynosi 665,00 m².

Wykaz budynków użytkowych należących do zasobów SM „GRONIE” z uwzględnieniem ich lokalizacji oraz daty oddania do użytku oraz wykaz budynków mieszkalnych z uwzględnieniem lokalizacji, ilości klatek oraz ilości mieszkań w poszczególnym budynku, a także daty oddania do użytku prezentują poniższe tabele.

Tabela 1. Wykaz budynków użytkowych, będących własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „GRONIE” w Żywcu

Lp.Numer BudynkuRok budowyLokalizacja
1. Baza Spółdzielni (budynek administracyjny oraz warsztata 1990 Osiedle 700-lecia 50
2. Pailon "Malinka" 1971 Osiedle Młodych
3. Pawilon Osiedle 700-lecia 1981 Osiedle 700-lecia

Żródło: Opracowanie na podstawie materiałów źródłowych SM "Gronie" w Żywcu

Tabela 2. Wykaz budynków mieszkalnych, będących własnością Spółdzielni Mieszkaniowej "GRONIE" w Żywcu

Lp.Numer budynkuIlość klatekRok budowyIlość mieszkań
1. Osiedle 700-lecia 1 7 1975 105
2. Osiedle 700-lecia 2 7 1974 105
3. Osiedle 700-lecia 3 7 1973 105
4. Osiedle 700-lecia 7 4 1976 60
5. Osiedle 700-lecia 8 4 1975 60
6. Osiedle 700-lecia 12 4 1992 40
7. Osiedle 700-lecia 13 4 1990 40
8. Osiedle 700-lecia 14 5 1977 75
9. Osiedle 700-lecia 15 5 1976 75
10. Osiedle 700-lecia 16 5 1977 75
11. Osiedle 700-lecia 17 5 1977 75
12. Osiedle 700-lecia 18 7 1978 105
13. Osiedle 700-lecia 21 4 1980 40
14. Osiedle 700-lecia 22 4 1981 40
15. Osiedle 700-lecia 23 3 1985 50
16. Osiedle 700-lecia 24 3 1984 30
17. Osiedle 700-lecia 25 3 1985 50
18. Osiedle 700-lecia 26 3 1983 30
19. Osiedle 700-lecia 27 2 1985 50
20. Osiedle 700-lecia 28 3 1984 30
21. Osiedle 700-lecia 29 8 1983 80
22. Osiedle 700-lecia 30 5 1982 30
23. Osiedle 700-lecia 31 5 1982 30
24. Osiedle 700-lecia 32 4 1983 24
25. Osiedle 700-lecia 34 1 2018 24
26. Osiedle 700-lecia 35 4 1988 40
27. Osiedle 700-lecia 36 4 1988 40
28. Osiedle 700-lecia 37 5 1989 50
29. Osiedle 700-lecia 38 5 1987 50
30. Osiedle 700-lecia 39 5 1987 50
31. Osiedle 700-lecia 40 4 1986 40
32. Osiedle Młodych 11 4 1967 60
33. Osiedle Młodych 13 4 1967 60
34. Osiedle Młodych 14 4 1968 60
35. Osiedle Młodych 15 7 1971 105
36. Osiedle Młodych 16 4 1968 60
37. Osiedle Młodych 17 7 1970 105
38. Osiedle Paderewskiego 15A 3 1981 45
39. Osiedle Paderewskiego 15B 3 1981 30
40. Osiedle Paderewskiego 15C 3 1981 45
41. Osiedle Parkowe 6 1 1963 15
42. Osiedle Parkowe 7 1 1963 15
43. Osiedle Parkowe 11 3 1966 45
44. Osiedle Pod Grapą 12 6 1973 90
45. Osiedle Pod Grapą 14 4 1976 60
46. Osiedle XX-lecia II RP Węgierska Górka 5 1974 75
47. OGÓŁEM BUDYNKI MIESZKALNE 198 XXX 2568

Źródło: Opracowano na podstawie materiałów źródłowych SM „GRONIE” w Żywcu