Szukaj w serwisie:

Historia i ludzie

Rys historyczny Spółdzielni Mieszkaniowej "Gronie" w Żywcu

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Gronie" powstała w 1961 roku z inicjatywy społecznej, co było wynikiem rosnących potrzeb mieszkalnych miasta Żywca. Pierwsze zebranie założycielskie odbyło się 4 marca 1961r. przy udziale 19 członków założycieli, na którym przyjęto nazwę nowo powstałej Spółdzielni, o brzmieniu: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Gronie" Żywiec.

W dniu 27 lipca 1961 roku na Walnym Zebraniu przyjęto statut Spółdzielni, wybrano Radę Nadzorczą oraz Zarząd. Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Mieczysław Weber, skład pierwszego Zarządu Spółdzielni to:

Po uzyskaniu ze Związku Spółdzielczości Mieszkaniowych i Budowlanych o/w Krakowie ul. Sobieskiego 7, w dniu 8 września 1961r. oświadczenia o celowości, Spółdzielnia została zgłoszona do rejestracji 25 października 1961r. Sąd Powiatowy w Wadowicach zarejestrował Spółdzielnię jako nowo założoną 21 listopada 1961r. pod nr I RS VIII. 40.

Pierwsza siedziba Spółdzielni mieściła się do 1966r przy ul. Kościuszki 55. Następnie w miarę budowania budynków siedzibę Spółdzielni przeniesiona do własnego budynku na os. XX-lecia PRL bud. 11/1 (obecnie os. Parkowe), a w dalszej kolejności na os. Młodych paw. 10 (od 1972r. - 1991r). Obecnie Spółdzielnia od listopada 1991r. posiada pawilony administracyjne, warsztatowe i magazynowe na os. 700-lecia 50 przy ul. Habsburgów w Żywcu.

W 45-letnią historię Spółdzielni wpisali się kolejno następujący Prezesi:

Rozwój Spółdzielni to również działalność Rady Nadzorczej której kolejno przewodniczyli:

Spółdzielnia rozwijała się, powstawały nowe osiedla, przybywało członków, największy rozkwit Spółdzielni nastąpił w latach 70-tych i 80-tych. Lata dziewięćdziesiąte to dla spółdzielczości mieszkaniowej okres, rzec można, terapii szokowej. Państwo sukcesywnie wycofywało się z dotowania spółdzielni (centralne ogrzewanie i usuwanie wad technologicznych), zaczynają obowiązywać reguły rynkowe, kończą się tanie i dostępne kredyty (ostatni kredyt uzyskano w 1992 roku). Mieszkanie staje się towarem.

Brak dotacji państwowych sprawia, że bieżącą działalność eksploatacyjną i remontową, modernizację i usuwanie wad technologicznych, trzeba finansować wyłącznie z własnych środków. Opłaty za mieszkania rosną większość rodzin ubożeje, płaci koszty reform i urynkowienia gospodarki. Dzięki oszczędnej gospodarce Spółdzielni udało się utrzymać zasoby w zadawalającym stanie technicznym, nastąpił wzrost zainteresowania członków sprawami spółdzielni i pracą w jej organach samorządowych, czyli tam gdzie, decyduje się o sprawach członków.

W 45-letniej działalności, Spółdzielnia na bieżąco dostosowywała się do zasad funkcjonowania i jej unormowań t.j. statutu spółdzielni i wewnętrznych regulaminów. Ponadto z roku na rok zwiększa się zakres rzeczowy remontów i robót termomodernizacyjnych. Obecnie substancja mieszkaniowa Spółdzielni Mieszkaniowej "Gronie" to 44 budynki mieszkalne w Żywcu i 1 budynek w Węgierskiej Górce z 2544 mieszkaniami o łącznej powierzchni użytkowej 122.460 m2. Na ok. 20 hektarach zabudowy osiedli zamieszkuje ponad 7.000 mieszkańców. Ostatni budynek został przekazany spółdzielcom w 1992r. Spółdzielni posiada również w eksploatacji lokale użytkowe o pow. 2 300m2.

W latach od 2004 do 2010 roku przeprowadzona została termomodernizacja całych zasobów mieszkaniowych wchodzących w skład Spółdzielni Mieszkaniowej "Gronie". Obecnie rozpoczęto budowę budynku wielorodzinnego składającego się z 24 mieszkań.

opr.: W. Białas