Szukaj w serwisie:

Dokumenty do pobrania

Poniżej zamieszczamy podstawowe potrzebne dokumenty wpostaci plików PDF.

Załączniki:

Wniosek o wyodrębnienie mieszkania lokatorskiego

Wniosek o wyodrębnienie mieszkania własnościowego

Oświadczenie dotyczące adresu do korespondencji

Zgłoszenie danych osobowych związanych z nabyciem lokalu mieszkalnego

Deklaracja przystąpienia w poczet członków