Szukaj w serwisie:

Dokumenty do pobrania

Poniżej zamieszczamy podstawowe potrzebne dokumenty wpostaci plików PDF.

Załączniki:

Deklaracja przystąpienia do spółdzielni

Oświadczenie do deklaracji przystąpienia do Spółdzielni

Wniosek o wyodrębnienie mieszkania własnościowego

Oświadczenie dotyczące adresu do korespondencji

Zgłoszenie danych osobowych związanych z nabyciem lokalu mieszkalnego

Oświadczenie dotyczące odpadów komunalnych

Wniosek o wyodrębnienie mieszkania lokatorskiego