Szukaj w serwisie:

Rada nadzorcza

Rada Nadzorcza, składająca się z 13 członków, sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata i trwa od Walnego Zgromadzenia, na którym Rada została wybrana, do wyborczego Walnego Zgromadzenia, w 3-cim roku, po dokonanym wyborze. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby, będące pracownikami Spółdzielni, a także nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej.

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy: