Szukaj w serwisie:

Walne zgromadzenie

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni. Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście oraz może być obecny i brać udział w głosowaniu tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia, jeżeli jest ono podzielone na części. Każdy członek Spółdzielni dysponuje jednym głosem, bez względu na ilość posiadanych udziałów. Inne osoby, mogące w myśl statutu uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu lub jego części – mogą zabierać głos jednakże bez prawa głosowania. W przypadku, gdy liczba członków Spółdzielni przekroczy 500 członków, Walne Zgromadzenie zostaje podzielone na części. Rada Nadzorcza ustala ilość części Walnego Zgromadzenia, z tym że Walne Zgromadzenie nie może być podzielone na więcej niż 3 części. Walne zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy: