Szukaj w serwisie:

Aktualności

2021-07-29 - Informacja dla odbiorców ciepła

 

Szanowni Odbiorcy Ciepła

 

Ze względu na drastyczny wzrost cen niezbędnych uprawnień do emisji CO2 - zmieniliśmy obowiązującą taryfę dla ciepła.

W związku z licznymi pytaniami od Państwa, jako Zarząd Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej „EKOTERM" Sp. z o. o. informujemy o wprowadzonych zmianach oraz wyjaśniamy, czym są one podyktowane.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 13.05.2021 wydał decyzję dla Spółki „EKOTERM", która zmienia dotychczasową taryfę dla ciepła obowiązującą od 1.11.2020 r. Zgodnie z Prawem Energetycznym, jako przedsiębiorstwo energetyczne jesteśmy zobligowani do wprowadzenia nowej taryfy nie później, niż 45 dni od jej opublikowania. Rozumiemy, że wprowadzenie nowej taryfy wiąże się dla Państwa z bezpośrednim wzrostem kosztów ciepła. Takie rozwiązanie było jednak konieczne. Zmiana wprowadzona została zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Energetyczne oraz Rozporządzeniem Ministra Klimatu, a ceny ciepła oraz stawki opłat zawarte w nowej taryfie ustalone zostały na podstawie poniesionych i planowanych kosztów dostawy ciepła systemowego.

 

Wzrost cen energii cieplnej po zmianie obowiązującej taryfy wyniósł dla Państwa średnio

6,86% czyli 5,17 złotych do 1 GJ. Jest on efektem drastycznego wzrostu cen uprawnień do emisji CO2 na giełdach światowych. Jako dostawca ciepła jesteśmy zobowiązani przepisami prawa do zakupu takich właśnie uprawnień. Przyjęta w poprzedniej taryfie cena uprawnień to około 117 zł za tonę emitowanego dwutlenku węgla. Cena ta w trakcie zakupu wzrosła do 191 zł za tonę, a obecnie przekracza nawet 50€. Takie ceny przewidywane były po 2030 roku, a drastyczny wzrost cen zaskoczył całą branżę energetyczną.

 

W związku z tak znaczącymi różnicami w cenach - niedoszacowanie w taryfie wyniosło

1 724 000 zł. W związku tym, aby zapewnić płynność finansową przedsiębiorstwa i zagwarantować Państwu dostawy energii cieplnej nasza Spółka zmuszona była do zmiany obowiązującej taryfy dla ciepła, by pokryć dodatkowe koszty, które nie były uwzględnione w obowiązującej wcześniej taryfie. Zmieniona taryfa dla ciepła obowiązuje do 31 października 2021 r. Zgodnie z przepisami prawa do 31 sierpnia Spółka zobowiązana jest przedłożyć nowy wniosek taryfowy.

 

Liczymy na Państwa wyrozumiałość i mamy nadzieję, że rozwialiśmy ewentualne wątpliwości. Dokładna podstawa prawna wprowadzonych zmian dostępna jest na naszej stronie internetowej www.ekoterm.ig.pl

 

Z wyrazami szacunku

Zarząd Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej „EKOTERM" Sp. z o. o.


« Wstecz