Szukaj w serwisie:

Aktualności

2020-03-16 - Zmiany w pracy Spółdzielni

 

K O M U N I K A T

 

W związku z ogłoszonym zagrożeniem epidemiologicznym na terenie całego kraju, wynikającym z rozprzestrzeniania koronawirusa, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Gronie" informuje, że od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania należy kontaktowanie się ze Spółdzielnią wyłącznie drogą mailową lub telefoniczną.

Adresy mailowe: sekretariat@smgronie.pl, tel: 33 861 31 24 lub czynsze@smgronie.pl,
tel. 33 866 67 06.

W związku z powyższym nie będzie prowadzona bezpośrednia obsługa Mieszkańców
w siedzibie Spółdzielni.

Kasa Spółdzielni w tym okresie pozostaje nieczynna, wszelkie płatności winny być wnoszone w formie bezgotówkowej - przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy Spółdzielni.

Prosimy również zwrócić uwagę na ocenę zdarzenia, zwłaszcza pod kątem natychmiastowej interwencji pracowników Spółdzielni w zakresie awarii.

Powyższe jest niezbędne w celu ograniczenia ryzyka związanego z ewentualnym zakażeniem zarówno Mieszkańców jak i osób odpowiedzialnych za obsługę zasobów. Liczymy na Państwa współpracę i zrozumienie tej sytuacji.

Do Spółdzielni prosimy zgłaszać się wyłącznie w niezbędnych sytuacjach - siedziba Spółdzielni budynek C.

Jednocześnie ponownie apelujemy o stosowanie się do wszelkich zaleceń Ministerstwa Zdrowia.

                                                                                       Zarząd SM „Gronie"


« Wstecz