Szukaj w serwisie:

Aktualności

2018-05-25 - RODO w Spółdzielni Mieszkaniowej

 

Administrator Danych

Realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
tzw. RODO, informujemy, że Administratorem Państwa Danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gronie"
z siedzibą w Żywcu na os. 700-lecia 50.

Cel i podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane gromadzimy i przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa  Ustawy z dnia 16 września 1983 r. Prawo spółdzielcze oraz Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych w celu wypełnienia obowiązków prawnych przewidzianych dla spółdzielni mieszkaniowych. Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych wynika również z umocowania opartego o Statut Spółdzielni. W związku z realizacją zadań Administrator zawiera również umowy cywilnoprawne.

Inspektor Danych Osobowych

Jako Administrator Danych jesteśmy zobowiązani do ochrony Państwa danych. W tym celu została opracowana i przyjęta Polityka Bezpieczeństwa regulująca sposoby i formy stosowanych zabezpieczeń oraz procedur mających na celu bezpieczeństwo Państwa danych. Szczegółowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych pod adresem mailowym: rodo@smgronie.pl, telefonicznie pod nr 33 861 31 24 w. 31 lub korespondencyjnie pod wskazanym adresem siedziby.

Platforma Wymiany Informacji

Jedną z konsekwencji obowiązywania ww dokumentu jest brak możliwości udzielania telefonicznych i mailowych informacji dotyczących indywidualnych spraw związanych z lokalem bez uprzedniej weryfikacji. Rozumiejąc Państwa potrzeby informujemy, że istnieje możliwość ustanowienia pełnomocnictwa - w zwykłej formie pisemnej - osobie, która będzie mogła w sposób swobodny kontaktować się ze Spółdzielnią. Innym rozwiązaniem jest korzystanie z dostępnej od 2017 roku Platformy Wymiany Informacji, gdzie widoczne są rozrachunki właścicieli.  Zapraszamy do aktywacji indywidualnych kont, gdyż naszym celem nie jest ograniczanie udzielania informacji, ale ich ochrona przed udostępnieniem osobom postronnym. Wyrażamy nadzieję, że pomimo istotnych zmian w zakresie komunikacji z mieszkańcami, proponowane rozwiązania znajdą zastosowanie i uzyskają Państwa aprobatę.

Informacja o odbiorcach

W konsekwencji dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wskazanych celó lub podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa.

Prawa osób, których dane są przetwarzane

Pragniemy również poinformować Państwa, że na każdym etapie przetwarzania danych osobowych mają Państwo prawo do: udostępnienia danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne, niepodlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu (wycofania zgody) wobec niewłaściwego przetwarzania danych oraz przeniesienia danych do innego Administratora, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w związku z zawartą umową. Państwa dane są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu, jak również wypełnienia obowiązku archwizacyjnego.

Skarga

Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 


« Wstecz