Szukaj w serwisie:

Aktualności

2013-01-11 - Nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi

Nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DLEKLARACJI:

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ Gronie" w Żywcu informuje uprzejmie, że od dnia 01.07.2013r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi - tzw. podatek śmieciowy, którym zarządzać będą samorządy.

Rada Miejska uchwaliła nowe stawki opłat dla mieszkańców miasta Żywca z tytułu wywozu i składowania odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych:

OPŁATA PODSTAWOWA - za odpady komunalne niesegregowane

 

 

OPŁATA OBNIŻONA - za odpady komunalne segregowane

 

 

Te same zasady dotyczą mieszkańców budynków posiadających zsypy. W przypadku, jeżeli większość opowie się za segregacją odpadów, zsypy zostaną zablokowane.

Zgodnie z ustawą, jako zarządca nieruchomości Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gronie", będzie pośrednikiem w zakresie pobierania opłat za wywóz nieczystości od każdego mieszkańca zasobów Spółdzielni i wnoszenia opłat do Urzędu Miasta. Opłaty za wywóz odpadów (śmieci) będą jak dotychczas wnoszone w ramach miesięcznego czynszu (opłat eksploatacyjnych) za mieszkanie.

W przypadku nie złożenia deklaracji w wyznaczonym terminie Spółdzielnia naliczy odpłatność od ilości osób zameldowanych w mieszkaniu wg stawki 19,00 zł od osoby miesięcznie.

W załączeniu do pobrania oświadczenie, które należy obowiązkowo wypełnić i złożyć z wypełnioną deklaracją w biurze Spółdzielni w godzinach urzędowania lub do skrzynki pocztowej znajdującej się na bramie Spółdzielni w terminie do 24 kwietnia 2013r.

Załączniki

Oświadczenie o sposobie składowania odpadów komunalnych i korzystania z zsypów

« Wstecz