Szukaj w serwisie:

Aktualności

2016-11-02 - Budowa ruszyła...

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Gronie" informuje, że obecnie rozpoczęły się prace związane z budową budynku wielorodzinnego.

Czterokondygnacyjny budynek na rzucie zbliżonym do trójkąta składał się będzie z 24 mieszkań. Budynek podpiwniczony, murowany, o konstrukcji żelbetowej, ze ścianami z pustaków ceramicznych, żelbetową klatką schodową, z zewnętrzną pionową platformą dla osób niepełnosprawnych, z dachem jako stropodachem płaskim. Zagospodarowane ternu będzie obejmowało: przebudowę i rozbudowę wewnętrznego układu drogowego, budowę parkingów ogólnodostępnych, chodników, schodów zewnętrznych, małej architektury wraz z budową instalacji wewnętrznych: wod-kan., c.o., wentylacji mechanicznej, elektrycznej, teletechnicznej, instalacji zewnętrznych: kanalizacji deszczowej z separatorem, kanalizacji sanitarnej, oraz budową i przebudową sieci energetycznej niskiego i średniego napięcia oraz rozbudowę sieci wodociągowej (montaż hydrantu przeciwpożarowego). Planowany termin wykonania inwestycji wynosi 15 miesięcy.  

Obecnie nie są prowadzone żadne zapisy na lokale, listy członków oczekujących itp. Zgodnie z zatwierdzonymi przez Walne Zgromadzenie Założeniami Organizacyjno - Finansowymi lokale będą zbywane w drodze nieograniczonych przetargów prowadzonych w formie licytacji. Termin przetargów ogłoszony zostanie po zakończeniu inwestycji. Na dzień dzisiejszy nie jest znana cena wywoławcza, a jedynie sposób jej kalkulacji. Szczegółowe warunki zostały przegłosowane Uchwałą nr 8/2016 Walnego Zgromadzenia w dniu 28.06.2016 roku tj. cena sprzedaży będzie obejmowała wszystkie poniesione koszty pośrednie i bezpośrednie budowy. Koszty te stanowić będą podstawę do ustalenia oferowanej ceny sprzedaży.      

Zarząd może także podjąć uchwałę o przeznaczeniu do 20% powierzchni użytkowej na wynajem, jednak obecnie w tym zakresie kroki prawne nie zostały jeszcze podjęte.

 


« Wstecz