Szukaj w serwisie:

Aktualności

2009-12-28 - Nowy sposób rozliczania "wody nie bilansującej"

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Gronie" zawiadamia o podjęciu Uchwały Nr 40/XII/2009 Rady Nadzorczej z dnia 21.12.2009 roku w sprawie zmian sposobu rozliczania wody nie bilansującej.

Wyniki przeprowadzonej, wśród mieszkańców naszych zasobów, ankiety wskazały, iż większość opowiada się za tzw." rozliczeniem na osobę".

W związku powyższym poniżej zamieszczamy treść uchwały, natomiast Regulamin Zużycia Wody i Odprowadzania Ścieków w wersji tekstu jednolitego obowiązującego od dnia 01.01.2010 roku dostępny będzie w zakładce Regulaminy.

Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

 

Załączniki

Uchwała Nr 40/XII/2009

« Wstecz