Szukaj w serwisie:

Aktualności

2011-06-13 - Wnioski Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni

CZŁONKOWIE ZEBRANI NA WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI W DNIU 8 CZERWCA 2011 ROKU WYSUNĘLI NASTĘPUJĄCE WNIOSKI:

Wniosek Nr 1
dotyczący zobowiązania Zarządu Spółdzielni do wystąpienia z wnioskiem do Komendanta Straży Miejskiej w Żywcu o zwiększenie patroli na terenie osiedli.

Wniosek Nr 2
dotyczący odroczenia budowy strzeżonego parkingu na Osiedlu 700-lecia (obok „Biedronki") do czasu podjęcia decyzji w oparciu o ankiety rozesłane zainteresowanym mieszkańcom.

Wniosek Nr 3
dotyczący zobowiązania Zarządu Spółdzielni do rozważenia możliwości montażu wodomierzy podpionowych w bloku Nr 18 na osiedlu 700-lecia.

Wniosek Nr 4
dotyczący zobowiązania Zarządu Spółdzielni do wystąpienia z wnioskiem do Burmistrza Miasta Żywca o wyeliminowanie parkowania na osiedlach busów i samochodów dostawczych.

 


« Wstecz