Szukaj w serwisie:

Aktualności

2006-11-28 - Zawiadomienie

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Gronie" w Żywcu informuje również, że zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Dz. U. nr 180 poz. 1495 z dnia 20 września 2005 roku rozdz. 5 art. 35 "użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest zobowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt." Art. 36 "zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami."

Rozdz. 6 art. 42 "sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są zobowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju."

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można również dostarczać do Zakładu Gospodarki Odpadami Spółka „BESKID” ul. Kabaty 2 w godz. od 7ºº-15 ºº (od poniedziałku do piątku) gdzie sprzęt zostanie przyjęty nieodpłatnie.

Rozdz. 11 art. 73 "kto wbrew przepisowi art. 35 nie oddaje zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych zbierającemu zużyty sprzęt podlega karze grzywny." Art. 74 "kto wbrew zakazowi określonemu w art. 36 umieszcza zużyty sprzęt łącznie z innymi odpadami podlega karze grzywny."


« Wstecz